16 lipca 2015 roku została w Warszawie powołana do życia Fundacja Maryi Matki Pięknej Miłości im. s. Łucji dos Santos, Hiacynty i Franciszka Marto.

Fundacja Maryi jest organizacją pozarządową non-profit, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000570418.

Działalność Fundacji jest zakorzeniona w nauce Kościoła Katolickiego. Fundacja została powołana w celu propagowania chrześcijańskich wartości w głębokim zawierzeniu Matce Boga i naszej oraz w nawiązaniu do misji trojga fatimskich pastuszków, aby Maryja była lepiej znana i miłowana oraz w celu prowadzenia wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej.

Opierając się na tych założeniach Fundacja podejmuje działania diakonii na rzecz Kościoła Katolickiego oraz społeczeństwa pełniąc dzieła miłosierdzia.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez wspieranie kapłanów w ich posłudze w formie Apostolstwa modlitwy, diakonii, pozostałej pomocy, także udzielanie materialnego wsparcia, w tym na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego.

W ramach swojej działalności Fundacja wspiera Centrum Apostolatu Margaretka, ruch modlitewny w Kościele katolickim, którego istotą jest dożywotnia modlitwa za kapłanów. Działalność Fundacji Maryi finansowana jest całkowicie z darowizn osób indywidualnych, firm i instytucji z Polski i zagranicy.

 

Działalność statutową Fundacji Maryi można wspomóc dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Maryi Matki Pięknej Miłości
ul. Skaryszewska 13 lok U-3
03-802 Warszawa
Nr konta: 39 1750 0012 0000 0000 3025 6611 tytułem: darowizna na działalność statutową

lub dokonując wpłaty poniżej za pomocą PayPal: