Apostolski centar MARGARITA - Centar za promicanje molitve za Svećenike u Poljskoj osnovan je u travnju 2009. godine kao odgovor na rastući interes vjernika za ovaj oblik molitve. Bit Apostolata MARGARITA je svakodnevna molitva za određene svećenike, kako odaziv na molbe Marije Kraljice Mira.

Od 1981. Apostolat okuplja vjernike iz cijelog svijeta koji svojom molitvom i odricanjem nesebično pružaju podršku žrtvi Svećenika. Blagoslovljeni plodovi molitve odražavaju se u brojnim zahvalama i svjedočanstvima. Članovi Apostolata MARGARITA su ljudi velikog srca koji svoje Pastire žele braniti najučinkovitijom obranom kao što je molitva te ojačati svoju osobnu povezanost s Kristom preko Blažene Djevice Marije.

 

Naša želja je da rad Apostolata MARGARITA bude prvenstveno dobra škola življenja s Bogom i da ga Svećenici priznaju i preporučaju vjernicima kako bi neprestani dar molitve trajao.

Papa Ivan Pavao II. je istaknuo da budućnost Crkve i svijeta ovise o molitvi. Apostolat MARGARITA nastoji ispuniti tu misiju svojim skromnim doprinosom u molitvi cijele Crkve.

Citirajući dalje papu, bl. Ivana Pavla II. - „Na poseban način Duh sveti i danas potiče Crkvu na promoviranje poziva i misije vjernika laika. Njihovo sudjelovanje u životu kršćanske zajednice i suodgovornost za nju te prisutnost u zajednici kroz različite oblike apostolata i službovanja, dopuštaju nam na pragu trećeg tisućljeća s nadom iščekivati zrelo i plodonosno prosvjetljenje laika.“

S radošću primjećujemo da interes vjernika Rimokatoličke crkve za molitvu za svećenike postaje sve veći. To divno djelovanje laika u Katoličkoj crkvi ne može opstati bez potpore i skrbi Svećenstva. Unutarnji život svakog čovjeka zahtjeva neprestano formiranje, zbog toga je naša misija:

• proširivanje Apostolata MARGARITA - molitve za Svećenike u Poljskoj i širom svijeta
• buđenje duhovnog i apostolskog života među članovima Apostolata i njihovih obitelji (organiziranje klanjanja, projekata, molitvenih susreta, duhovnih vježbi, hodočašća itd.)
• Poticanje zajedništva s Kristom po Mariji (produbljivanje kulta Blažene Djevice Marije, djela pobožnosti)
• Svetkovanje blagdana:

- Dan svećenika
- Dan posvećenog života
- Svjetski dan molitve za posvećenje svećenika
- Svjetski dan molitve za duhovna zvanja
- Svjetski dan misija
- Marijinih blagdana

 

U srži duhovnosti Apostolata vidimo promicanje uvjerenja da je svaki kršćanin pozvan na svetost i suradnju s Kristom. Istaknute značajke članova Apostolata MARGARITA trebaju biti: težnja za svetošću, osobno svjedočanstvo u svakodnevnom životu te neprestana molitva za Svećenike i za sveopću Crkvu po uzoru na Mariju. Članovi Apostolata će se u svojim molitvama sjetiti i posvećenih osoba te će u povezanosti s drugim pokretima gorljivo moliti za nove, brojne i svete svećeničke, vjerske, misionarske i hospicijske pozive.

www.margaretka.org.pl je službena stranica Apostolskog centra MARGARITA nastala inicijativom www.medjugorje.org.pl. Ostaje pod skrbi Svećenika Rimokatoličke crkve. Sve informacije i materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.margaretka.org.pl su u skladu s vjerom Rimokatoličke crkve.