"Wzór życia chrześcijańskiego" - ks. Maciej Arkuszyński - rozprawa naukowa wyd. PWT Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009

To już druga książka ks. Macieja Arkuszyńskiego dotycząca Medziugorja. Powstała ona jako owoc kilkuletnich poszukiwań pastoralnych przeprowadzonych pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Stanisława Warzeszaka. Autor pisał ją jako rozprawę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Po obronie doktoratu (17 listopada 2008), ks. Arkuszyński przygotował swą pracę do druku.

"To czyńcie na moją pamiątkę. Rozważania o kapłaństwie" - bł. Michał Sopoćko - www.edycja.pl

Jakie są związki kapłaństwa z tajemnicą miłosierdzia Bożego? Czy posługa kapłańska ze swej natury nie jest przeniknięta duchem miłosierdzia? Co może wnieść w kapłaństwo orędzie miłosierdzia?

"Mężczyzna mocny Miłością. Być księdzem dzisiaj" - ks. Marek Dziewiecki - www.edycja.pl

Ks. Marek Dziewiecki podkreśla, że potrzebujemy księży mocnych w miłości i mężnych na miarę Jana Pawła II i ks. J. Popiełuszki.

 

"Adoracja eucharystyczna w intencji uświęcenia kapłanów oraz duchowe macierzyństwo" - Kongregacja ds. Duchowieństwa - tłumaczenie o. Kazimierz Lubowicki OMI - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008

Powołani do posługi kapłańskiej nieustannie potrzebują modlitwy. Współczesne problemy, zwłaszcza związane z moralnością człowieka, ukazują potrzebę świadectwa wiernych i oddanych kapłanów. Narażeni są oni wciąż na różne niebezpieczeństwa - pokusę rezygnacji z ewangelicznego radykalizmu, odważnego opowiedzenia się po stronie prawdy. Zło czyha, zwłaszcza na poświęconych wyłącznej służbie Bogu. Stąd, jak zaznaczył kard. Claudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, w liście z 8 grudnia 2007 roku. Pragniemy zainicjować ruch duchowy, który poprzez kierowane uwagi na ontyczny związek między Eucharystią a kapłaństwem oraz szczególne macierzyństwo Maryi wobec wszystkich Kapłanów zrodziłby łańcuch wieczystej adoracji w intencji uświęcenia Duchowieństwa.