"Wzór życia chrześcijańskiego" - ks. Maciej Arkuszyński - rozprawa naukowa wyd. PWT Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2009

To już druga książka ks. Macieja Arkuszyńskiego dotycząca Medziugorja. Powstała ona jako owoc kilkuletnich poszukiwań pastoralnych przeprowadzonych pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Stanisława Warzeszaka. Autor pisał ją jako rozprawę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Po obronie doktoratu (17 listopada 2008), ks. Arkuszyński przygotował swą pracę do druku.

 

(...) Autor przekonany jest, że objawienia z Medziugorja są szczególnym znakiem, wobec którego nie można przejść obojętnie. Dlatego analizuje orędzia Gospy pod kątem nie tylko praktycznych wskazówek odnoszących się do duchowego wzrostu, ale przede wszystkim wykazuje, że orędzia te proponują pewien wzorzec życia chrześcijańskiego. Przybliżając go czytelnikom, wyjaśnia, że wzorzec ten w zupełności zgodny jest z nauczaniem Kościoła oraz jego Tradycją. Droga do świętości proponowana w Medziugorju jest bowiem zachętą do praktycznej realizacji tego, co stanowi bogactwo dwudziestu wieków chrześcijaństwa. Swoiste jednak novum przesłania z Medziugorja to intensywność i długotrwałość, z jaką Gospa ponawia ewangelijne wezwanie do nawrócenia. (...)

Autor książki także dokładnie przedstawia parafialny program modlitw wieczornych oraz uzasadnia, dlaczego w jego centrum jest Eucharystia. Wyjaśnia również, dlaczego w stałym programie modlitw tak wielką rolę odgrywa adoracja Najświętszego Sakramentu, pisze o formacyjnej roli parafialnych nabożeństw maryjnych i pasyjnych. Wpisują się one w rytm życia parafii: różaniec, koronka pokoju - codziennie; droga krzyżowa i adoracja krzyża - co tydzień. (...)

W bibliografii znajduje się ponad 230 publikacji - także obcojęzycznych. Z analizy przypisów i bibliografii wynika, że ks. Arkuszyński korzystał z wielu teologicznych prac naukowych (w dużej mierze zagranicznych), ze świadectw historycznych i innych źródeł stanowiących cenny materiał faktograficzny. W tym zróżnicowanym i bogatym materiale można wyodrębnić:

- oryginalne teksty orędzi Matki Bożej spisane w języku chorwackim;

- wiarygodne informacje podawanych przez Centrum Informacyjne "Mir" Medziugorje;

- prace teologów badających bezpośrednio objawienia z Medziugorja;

- prace teologów, którzy podejmowali tematykę objawień prywatnych;.

- opublikowane wywiady z widzącymi i osobami, które doświadczyły szczególnych łask w Medziugorju (W rozprawie tej autor wykorzystał także płyty DVD i kasety video, na których nagrano wypowiedzi widzących i innych osób);

- prace autorów, którzy bardzo długo przebywali w Medziugorju, mieli bezpośrednią styczność z widzącymi i byli świadkami wielu objawień i innych faktów, o których piszą.

źródło: dr Anastazja Seul Recenzja książki ks. Macieja Arkuszyńskiego pt. Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981-2008), Warszawa 2008 (recenzja złożona do druku do "Warszawskich Studiów Teologicznych" nr 22 /1/2009)

Pozycję można nabyć w sklepie internetowym: link