Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka”

do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.

16 lipca 2011 w Porąbce Uszewskiej w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, w dniu święta Matki Bożej z Góry Karmel, odbyło się przepiękne czuwanie w intencji kapłanów przeżywających trudności.

Przybyli pątnicy z Warszawy, Krynicy Górskiej, Cmolasu, Majdana Królewskiego i Porąbki Uszewskiej.

Przepiękna pogoda umożliwiła nam przezywanie uroczystości na dziedzińcu przed Grotą Matki Bożej z Lourdes. Czuwanie rozpoczęliśmy Różańcem o godzinie 17.30, a zakończyliśmy Mszą Świętą o godzinie 23.00.

Tuż po pierwszej części Różańca nastąpiło wspomnienie o niezwykłej ofierze z życia, siostry Celestyny Faron za kapłana oraz o Celestyńskim Bractwie Modlitewnym za kapłanów. To niezwykłe świadectwo przekonuje nas, że świętość może więcej, dlatego nasza osobista świętość, jako modlących się jest tak ważna, aby łaski dla kapłanów płynęły szerokimi strumieniami.

Szturm do Nieba był tego dnia niezwykły. Łączyły się z nami w modlitwie Karmelitanki z Krakowa oraz Instytut Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i Częstochowie. Pierwszą Eucharystię o godzinie 18.00 sprawowało uroczyście pięciu kapłanów: ks. Andrzej Sułek, ks. prałat Kazimierz Szkaradek, ks. Sylwester Brzezny, ks. dr Maciej Arkuszyński, ks. Paweł Pająk. Piękne kazanie wygłosił ks. Paweł Pająk, wskazując na wagę modlitwy za kapłanów, z wdzięcznością za Dzieło Modlitwy Margaretkowej.

Następnie Adorację Najświętszego Sakramentu z Osobistym Błogosławieństwem poprowadził ks. dr Maciej Arkuszyński.

Konferencję o Matce Bożej Szkaplerznej wygłosił ks. prałat Kazimierz Szkaradek.

Pod koniec drugiej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. dr Macieja Arkuszyńskiego, nastąpiło uroczyste nałożenie 11 Szkaplerzy.

Towarzyszyła nam tego wieczoru Diakonia muzyczna z Porąbki Uszewskiej i Krynicy Górskiej. Dziękujemy!

Wszystkim uczestnikom serdeczne Bóg Zapłać. Niech owoce tego czuwania ubogacą wszystkich.

O pielgrzymce więcej możemy przeczytać w 27 numerze gazetki "W BLASKU PRZEMIENIENIA", na stronie 12, w artykule Lidii Pietras p.t. "Dlaczego powinniśmy modlić się za kapłanów" (patrz po prawej). Autorka zachęca, aby nie ustawać w modlitwie za kapłanów.

Pomnażajmy modlitwy za kapłanów, nie tylko tych z naszych Margaretek, oddawajmy swoje posty, wyrzeczenia i składajmy na ręce Maryi. Te wysiłki nigdy nie zostają bezowocne! Starajmy się o naszą osobistą świętość, aby podobać się Bogu pamiętając, że świętość może więcej!