14 czerwca 2014 r. miała miejsce VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka ”do Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole w diecezji radomskiej.

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: "Kapłaństwo darem i tajemnicą świętości".

Spotkanie w roku kanonizacji dwóch wielkich papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II pozwala nam, abyśmy wpatrzeni w dar i tajemnicę ich świętego kapłaństwa, upraszali dla wszystkich kapłanów łaskę świętości. Kapłan, który sam idzie drogą świętości staje się dla innych wspaniałym przewodnikiem na tej drodze do poznania i pokochania Boga.

Ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Różańca Świętego i kustosz miejscowego sanktuarium maryjnego, serdecznie dziękuje za liczne przybycie.