W Roku Wiary o świętość i silną wiarę dla kapłanów - Margaretkowa Sobota w Kaliszu

"Jest rzeczą niezwykle tajemniczą iż modlitwa i cierpienie jednej osoby mogą przyczynić się do zbawienia drugiej". Te słowa wypowiedziane przez Papieża Piusa XII uświadamiają wielką potrzebę modlitwy w świecie współczesnym. Doświadczenie Boga w naszym życiu, doświadczenie Jego miłości, uświadamia nam wezwanie do modlitwy za tych, dzięki którym nasza relacja z Chrystusem może się rozwijać. Naszej modlitwy potrzebują Kapłani. Ci, którzy nie tylko dbają o naszą zażyłość z Bogiem, ale również, jak pisał Ojciec Święty Benedykt XVI w liście do kapłanów skierowanym na Rok Kapłański, powinni być "we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju".